Kiryoku Ryu

Zelfverdediging Leuven
Nieuws:
Proeflessen het ganse jaar door mogelijk !

Ik hoor en ik vergeet. Ik zie en ik onthoud. Ik doe en ik begrijp. (Confusius)

Kiryoku Ryu is een vereniging uit Leuven. Hier kunnen zowel kinderen als volwassenen, man of vrouw, Kenpo Jiu Jitsu aanleren.

Jiu Jitsu ("Zachte Kunst") en Kenpo ("Wet van de Vuist" ) zijn van oorsprong Oosterse krijgskunsten. Historisch ligt de basis van onze stijl bij Mitose (zie "Teksten"). Het programma dat wordt aangeleerd is het oorspronkelijk programma van prof Pieters en Ed Parker. Omdat ons hoofddoel "zelfverdediging" is, is het aangeleerde programma aangepast aan moderne omstandigheden. We leiden onze leden op door hen "principes" en "concepten" bij te brengen. Deze worden dan getoond en geoefend door technieken aan te leren.

Onze gevechtsport is geen competitiesport. We hebben zeer veel respect voor competitievormen zoals judo, Brazilian Jiu Jitsu of Kumite (Karate). In de door ons aangeleerde stijlen is echter geen plaats voor pure competitiesport, omdat er geen sprake van "fair-play" of "wedstrijdregels" kan zijn in zelfverdediging. In de praktijk is Kenpo Jiu Jitsu een zeer realistische zelfverdediging. Doordat de aangeleerde principes en concepten toelaten technieken "op maat te brengen", is onze school voor iedereen toegankelijk (man of vrouw, jeugd (vanaf 8 jaar) en volwassenen.).

 

Kiryoku betekent "energie", "wilskracht"
Ryu betekent "school", "club"
Kiryoku Ryu staat dus voor "school van de wilskracht"

Proeflessen mogelijk.

Ons doel is u te begeleiden op uw weg naar persoonlijke verrijking. Door een positieve attitude, professionele opleiding en een open leeromgeving ontwikkelen we uw zelfbeeld en zelfvertrouwen. We leren mensen niet enkel verantwoordelijkheid voor zichzelf te nemen, maar ook voor hun naasten en hun omgeving. Attitude is hier het sleutelbegrip.

We streven ernaar om aan elke leerling de kwaliteiten van een zwarte gordel mee te geven, door het aanleren van principes en concepten uit onze en andere krijgskunsten en door het tonen van "de weg van de krijger" (bu-do).

"Kenpo Jiu Jitsu is geen competitiesport."

De trainingen zijn gericht op zelfverdediging in de meest pure vorm: geen aandacht voor "mooie" bewegingen, wel voor functionaliteit. Toch is er geen ruimte voor haantjesgedrag of macho's: respect en kameraadschap zijn sleutelwoorden. Ook vrouwen zijn goed vertegenwoordigd in onze vereniging. Vanaf je eerste stappen op de tatami wordt er gewerkt aan het verhogen van je paraatheid (fysiek en mentaal). We zorgen er voor dat er snel een arsenaal principes, concepten en technieken wordt aangereikt waarmee je jezelf en anderen zou kunnen beschermen. En na die eerste stappen volgt een lange (maar mooie) weg (bu-do): een zwarte gordel is een witte gordel die is blijven trainen. Uiteindelijk zal je persoonlijkheid groeien: een "zwarte gordel" is uiteindelijk een "leider" die er moet "staan".

Prof Pieters Ed Parker

Ontstaan waarschijnlijk in China, overgewaaid naar en ontwikkeld in Japan en later wereldwijd verspreid. Uit het jiu jitsu zijn later judo en andere gevechtsporten ontstaan. Het jiu jitsu zelf ontwikkelt nog steeds verder en staat open voor nieuwe invloeden. Lessen worden gegeven volgens het programma van wijlen grootmeester "prof" Pieters, door hem in Belgie geintroduceerd in de jaren zestig. Het (American) Kenpo is vanuit Okinawa invloeden verder ontwikkeld door Mitose, Chow en (later) vooral Ed Parker. De technieken uit deze stijl zijn heel nauw verwant met onze stijl Jiu Jitsu. Het is de grote verdienste van Ed Parker dat hij universele principes en concepten heeft geformuleerd. Universeel omdat ze op alle krijgskunsten of gevechtsporten van toepassing zijn. Door het aanleren van deze principes en concepten wordt de kloof tussen "schools" aangeleerde technieken en realistische zelfverdediging overbrugd.

Jiu Jitsu en Kenpo zijn geen competitie sporten (zoals judo en (soms) karate ). Ze bieden de beoefenaar daarentegen een zeer ruime waaier aan verdedigingstechnieken (worpen, verdraaiingen, klemmen, trappen, stoten, ontwijkingen, ...) die hem/haar meer kans geven het hoofd te bieden aan een gewapende of ongewapende agressor. Door de grote verscheidenheid in deze technieken kan iedereen een goed jiu jitsuka worden; een gebrek aan lichamelijke kracht bijvoorbeeld kan gecompenseerd worden door een goed geoefende coordinatie en techniciteit. Dit resulteert in een efficiente zelfverdediging.

Grotere zelfzekerheid, betere fysieke conditie en coordinatie zijn de onmiskenbare resultaten van deze krijgskunsten. Daarnaast zorgt de "budo" mentaliteit (sportieve discipline, volharding, respect voor de trainingspartner of tegenstander, openstaan voor nieuwe technieken ,...) ervoor dat het Jiu Jitsu en Kenpo veel meer zijn dan een sportieve uitlaatklep.

 • HART EN ZIEL van Jiu Jitsu en Kenpo zijn: ATTITUDE, LOGICA, BASIS EN FITNESS
 • ATTITUDE: is 50% van zelfverdediging. Attitude kan je zelf aanleren, maar kan jou niet aangeleerd worden. Jiu Jitsu zal jouw attitude veranderen.
 • LOGICA: bepaal voor jezelf wat nuttig, onnuttig en nutteloos is met als parameter: logica
 • FITNESS verruimt of beperkt jouw mogelijkheid om jezelf te verdedigen: kracht, lenigheid, snelheid, uithouding, ...
 • BASIS: dit zijn de fundamenten en bouwstenen van het Jiu Jitsu: trappen, stoten, blokken, ontwijkingen, worpen, klemmen, vallen, ...
 • TECHNIEKEN, KATA'S, RANDORI, SPARREN zijn manieren om attitude, logica, fitness, basis te oefenen. Focus bij elke training welke van deze laatste 4 je gaat trainen.

contact: kiryokuryu@gmail.com of 0489 405 298

Sport op school

Zelfverdediging Leuven verzorgt leuke, sportieve sessies 'Zelfverdediging' voor scholen en organisaties die met jongeren werken.

Al meer dan 15 jaar geeft onze hoofdmonitor, Jan Christiaenssen, workshops 'zelfverdediging' aan jongeren. Hij doet dit ofwel op de school zelf, ofwel op een externe locatie. Zo is hij de vaste lesgever voor de schoolsportdagen van Sportoase en van organisaties zoals Habbekrats. Meer dan 80 scholen hebben op hem beroep gedaan. Hij heeft ook samengewerkt met organisaties die werken met andersvalide jongeren.

De workshops duren per groep of klas ongeveer 1.5 u. Humor is de basis. Daarnaast laat Jan jongeren ontdekken dat waarden als 'discipline', 'assertiviteit' en 'respect' waarden zijn die van binnenuit moeten komen. Hij leert jongeren hoe ze hier zelf aan kunnen werken. Het sportieve aspect laat jongeren kennismaken met sporten zoals jiu jitsu, judo, karate, ...

Dat deze workshops gewaardeerd worden, mag blijken uit de uitnodiging die Jan ontving om op de 20 ste verjaardag van de Koningin Paola stichting op het Koninklijk Paleis met jongeren een hele dag workshops 'Zelfverdediging' te komen geven.

Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden voor uw school of organisatie te bekijken.


Sport op uw bedrijf

Zelfverdediging Leuven verzorgt leuke, sportieve sessies 'Zelfverdediging' voor bedrijven.

Al meer dan 15 jaar geeft onze hoofdmonitor, Jan Christiaenssen, workshops 'zelfverdediging' aan bedrijven. Hij doet dit ofwel op het bedrijf zelf, ofwel op een externe locatie. Hij werkte succesvol samen met o.a. volgende bedrijven: Accenture, IPG, Europese Unie, IAS, Inbev, ,...

De workshops duren per groep van +/- 10 personen ongeveer 1.5 u. Humor is de basis.

Daarnaast laat Jan de deelnemers ontdekken dat waarden als 'discipline', 'assertiviteit' en 'respect' waarden zijn die van binnenuit moeten komen. Hij leert mensen hoe ze zelf kunnen werken aan ontstressen, assertiviteit en aandacht voor het eigen lichaam.

De denkwereld achter Oosterse martiale kunsten wordt toegelicht. Concentratie, Mindfulness, zelfrespect zijn hier de kernbegrippen.

Het sportieve aspect is voor iedereen haalbaar en laat uw medewerkers op een laagdrempelige manier kennismaken met sporten zoals jiu jitsu, judo, karate, ...

Deze workshops kunnen gegeven worden in het Nederlands, Frans en/of Engels.

Neem gerust contact op om vrijblijvend de mogelijkheden voor uw organisatie te bekijken.


Hoofdmonitor (sensei) van Kiryoku Ryu is Jan Christiaenssen.

Jan is Sandan Jiu Jitsu (zwarte gordel 3de dan) en zwarte gordel 1ste dan Full American Kenpo Karate.
Hij heeft ruime ervaring in andere gevechtsporten. Zijn kracht is de openheid waarmee hij andere gevechtsporten benadert.
Hij gaat vaak in andere clubs trainen, en de kennis die hij daar opsteekt brengt hij uiteraard in zijn trainingen over naar zijn leerlingen.

Onze hoofdinstructeur wordt ondersteund door een team van zwarte gordels. Deze zijn zowel binnen als buiten de club getraind en opgeleid. Ze dragen elk op hun eigen, individuele manier bij aan de identiteit van onze vereniging.

Een vaste assistent en trainingspartner van onze lesgever is Kris Maes, Black Belt Kenpo Jiu Jitsu.

Iemand die geen vechtsport beoefent, een beginnend vechtsporter of krijgskunstenaar, ouders van kinderen die bij ons trainen stellen ons vaak dezelfde vragen.

Waarom vechtsport?

Uiteraard is verbetering van je fysieke fitness een gevolg van de trainingen. Een goede instructeur zal echter ook veel aandacht geven aan andere vormen van fitness: mentale, zintuiglijke, emotionele en spirituele. Spirituele fitness is geen zweverig begrip: het behelst voornamelijk "moed".
Moed in de breedste zin: uiteraard moed om een agressor het hoofd te bieden; maar ook moed om de juiste vragen te stellen. Dat is alvast een heel goede reden om Kenpo Jiu Jitsu te beoefenen. Gaat het om pure zelfverdediging? Eigenlijk niet.

Volgende vergelijking verduidelijkt veel: onze maatschappij bestaat uit drie soorten mensen. De meesten zijn "schapen", maar niet zozeer in de negatieve zin van het woord (kuddedier, dom, ...), wel in de goede zin (vredelievend, rustig, zacht, ...). Ze leven hun leven, en daar is niks mis mee. Het is wel zo dat schapen de ogen sluiten voor de tweede groep: de roofdieren. Roofdieren, hier wel in de negatieve zin, zijn mensen die door om welke reden dan ook een bedreiging vormen voor de schapen: ze maken ze bang, pesten ze, vallen ze aan, roven hun gezondheid, bezittingen en soms zelfs hun geluk of leven. Schapen willen niks met roofdieren te maken hebben, ze zijn er bang van, ontkennen vaak hun bestaan of minimaliseren (of overdrijven) hun bedreiging.

Heb de spirituele fitness (moed) om te erkennen dat er roofdieren bestaan en dat hun bestaan ook voor jezelf gevolgen kan hebben.

Terug naar onze vergelijking: een derde groep zijn "herdershonden". Ze zijn fundamenteel anders dan schapen en roofdieren. Ze weten heel goed dat er roofdieren rondlopen, en ze zijn alert. Hun attitude en kunnen zorgt ervoor dat de schapen beschermd worden. Herdershonden haten roofdieren, en verjagen ze. Schapen anderzijds houden ook niet zo veel van herdershonden, omdat deze hen herinneren aan het bestaan van roofdieren.

Ook mensen die gevechtsport beoefenen worden soms een beetje scheef bekeken. Ze herinneren er met name aan dat er niet alleen schapen zijn, maar ook roofdieren. Ouders vrezen soms dat hun kind gaat leren "vechten" en hopen dat het zichzelf "enkel" zal leren verdedigen. We moeten eerlijk zijn: een kind leert wel vechten in Kenpo Jiu Jitsu, alleen leert het tegelijkertijd vragen te stellen als "waarvoor zou ik opstaan en vechten?". Niet voor een I-pod, niet voor een duw op de speelplaats, niet voor een futiliteit. Niet om mezelf nog meer in gevaar te brengen.

Een kind leert dat het een fysieke en mentale integriteit heeft, waar niemand mag aan raken. Dat anderen eenzelfde integriteit hebben waar niemand mag aan raken. Een kind zal dus leren bewust omgaan met de concepten, principes en theorie die het leert om zichzelf en anderen te beschermen, en het zal leren vragen stellen.

Een kind zal vooral alerter worden en leren om situaties en personen in te schatten zodat het problemen kan voorkomen.

Wat is de beste gevechtsport?

Er zijn geen slechte vechtsporten. Elke discipline legt nadruk op een ander aspect: boksen is per definitie fysiek en competitief, aikido is per definitie competitieloos en traditioneel, enz. Elke stijl of discipline heeft wel een bepaald gehalte "zelfverdediging". Algemeen kan je stellen dat hoe meer "regels" en "traditie" er in een vechtsport of krijgskunst zit, hoe minder zelfverdediging er uit voorkomt. Hoe meer "zonder regels", "logisch" en "eenvoudig" de aangeleerde principes en concepten zijn, hoe meer zelfverdediging. Dit is geen waardeoordeel over vechtsporten, wel over hun gehalte "zelfverdediging". een voorbeeld: Kendo (de kunst van het zwaardvechten) is bijzonder mooi, moeilijk en waardevol. Het gehalte zelfverdediging is lager dan bij zeg maar thai-boks (ook moeilijk, mooi en waardevol). Een zwaard heb je meestal niet bij op straat, je vuisten, voeten, ellebogen, ... wel.

Slechte krijgskunsten bestaan dus niet, wel slechte instructeurs. Kies een instructeur waarvan je voelt dat hij/zij je "ligt", en waarvan je ervaart dat hij/zij jouw belang en opleiding boven persoonlijke successen stelt. Hoedt je voor instructeurs die vooral schermen met hun dangraden of competitietitels, traditionele achtergrond, die de waarheid in pacht hebben en zich afzetten tegen andere vechtsporten.

De belangrijkste leraar van een instructeur is zijn leerling.

Na hoeveel tijd kan je jezelf of anderen beschermen?

Kenpo Jiu Jitsu (of een andere krijgskunst) is nooit een waterdichte garantie op zelfverdediging. Mensen willen zekerheid, en denken vaak: ik ga tweemaal per week trainen, dus ik kan mezelf verdedigen. Ik ben lid van een vechtsportclub, ik heb lidgeld betaald, dus mijn instructeur zal wel leren hoe ik mezelf kan verdedigen. Ik ben een zwarte gordel, dus ik kan mezelf verdedigen. Jammer, maar je lidkaart, instructeur of zwarte gordel beschermen je niet. Ik ken persoonlijk een tweevoudig wereldkampioen open klasse Wadu-Ryu Karate die op straat in de rug werd aangevallen en een matrakslag in de nek kreeg: hij kwam evengoed in "la-la"-land terecht als een ander.

Er is geen waterdichte garantie op zelfverdediging. Er is geen "aha-moment" vanaf wanneer je jezelf kan verdedigen. Wel is het zo dat je na vijf minuten in je eerste training al meer kans maakt om jezelf te verdedigen dan daarvoor. Zo moet je ook "bu-do" interpreteren: vechtsport is een "proces", een "reis". Je instructeur leert je niet zozeer technieken aan, maar biedt je eerder een "kaart" aan die je kan gebruiken om de "reis", het "proces" in de goede richting te leiden.

Na hoeveel tijd haal je een zwarte gordel?

Kenpo Jiu Jitsu blijf je enkel beoefenen als je ervan houdt. Hierin verschilt het in niks van voetbal, dansen, kantklossen, piano spelen, ... En je blijft enkel van Kenpo Jiu Jitsu houden als je jezelf als maatstaf neemt: als je een witte gordel bent, moet je de voor jouw mogelijkheden best mogelijke witte gordel zijn. Dit geldt ook voor de andere niveau's (geel, oranje, zwart, dangraden, ...). Je instructeur en jijzelf bepalen of en waneer je klaar bent voor een volgend niveau.
Komt daarbij dat "zwarte gordel" niet het eindpunt is van het proces Kenpo Jiu Jitsu. Het is een niveau als elk ander niveau: voor verbetering vatbaar!
De vraag na hoeveel jaar heb ik zwart is dus irrelevant.

Club naam

Kiryoku Ryu

Net zoals vele andere Japanse woorden is Kiryoku moeilijk letterlijk te vertalen. Kiryoku betekent zowel energie, vitaliteit, levenskracht als wilskracht. Het zijn net deze eigenschappen die we nodig hebben om een goed jiu jitsuka te zijn. Meer dan atletische eigenschappen als conditie, kracht of lenigheid zal wilskracht je helpen om niet snel ontmoedigd te raken, maar juist geduldig verder te oefenen, niet enkel in de dojo, maar ook daarbuiten (thuis of zelfs op en tijdens het werk of de schooluren). Snel "gordels" halen mag nooit je betrachting zijn, wel het gevoel dat jiu jitsu een wezenlijk onderdeel van je dagdagelijks leven wordt, waardoor je meer energie en levenskracht zal krijgen.

Discipline

Om er voor te zorgen dat er in de dojo een goede sfeer heerst wordt dienen volgende afspraken gerespecteerd te worden:

 • Je komt op tijd.
 • Na het omkleden heb je geen sieraden of horloge aan, gi en gordel draag je zoals aangeleerd. Indien je een T-shirt onder je gi draagt is dit een wit shirt met korte mouwen. Nagels zijn kortgeknipt, lichaamshygiene is zoals het hoort. Geen kauwgom, niet eten of roken in de dojo. Je draagt slippers om de voeten zuiver te houden.
 • GSM toestel wordt uitgeschakeld in de dojo.
 • De tatami wordt betreden na een signaal van de sensei. Je staat met je rug naar de tatami, slippers worden uitgedaan, je draait je om en gaat op de tatami staan. De tatami wordt rechtstaand afgegroet. Je gaat naar je plaats op de tatami (volgens graad).
 • Op aangeven van de sensei ga je in seiza zitten (geknield, lichaam recht, handen op de bovenkant van de dijen). Leerlingen zitten op een rij, aangezicht naar de sensei.
 • De leerling met de hoogste graad zegt met luide stem: "Mokuso". Je beleeft de "mokuso" zoals je is aangeleerd. Na "Mokuso yame" groeten we elkaar af, eerst sensei en de leerlingen, dan de leerlingen onderling. (Sensei ni rei, otogani rei). Tijdens de "mokuso" zijn ook eventuele toeschouwers stil.
 • Op aangeven van de sensei staan we recht en beginnen we de les.
 • Toeschouwers zijn toegestaan op voorwaarde dat ze de les niet storen.
 • Tijdens de les: je groet je uke (partner) rechtstaand af voor en na de les. Wil je de sensei iets vragen groet je eerst rechtstaand, je stelt je vraag en na het antwoord groet je opnieuw af. Je verlaat nooit de tatami zonder de sensei te hebben afgegroet. Je werkt soepel en met het grootstse respect voor je uke (elkaar geen pijn doen, er zorg voor dragen dat beiden iets leren, de les voor beiden aangenaam houden!). Zegt de sensei "yame" dan stop je onmiddellijk waar je mee bezig bent en luister je naar wat de sensei je te vertellen heeft. Technieken worden enkel aangeleerd door de sensei. Op het einde van de les beleven we opnieuw de "mokuso". De leerling met de laagste graad ruimt de oefenwapens e.d. op, de tatami wordt gezamenlijk opgeruimd.

Mokuso

De "mokuso" is een wezenlijk onderdeel van de training, niet iets wat we voor of na de les gauw even afhaspelen. "Mokuso" betekent "meditatie" of, beter nog, "lege geest". Dit begrip is ontstaan vanuit het zen boeddhisme.

De bedoeling van de "Mokuso" is dat we onze geest vrijmaken van dagelijkse beslommeringen (bv. werk of school) en de daarmee gepaard gaande nervositeit. Als we hierin slagen zullen we beter in staat zijn ons te concentreren en op een ontspannen manier iets bij leren.

Net zoals we jiu jitsu technieken veelvuldig moeten herhalen om ze beter te begrijpen en ze ons eigen te maken, kan je de mokuso "aanleren". Tracht te ademen vanuit je buik, en concentreer je de eerste weken of maanden op deze ademhaling ( tel bijvoorbeeld als je ademt). Gaandeweg zal je ervaren dat je je geest inderdaad kan leegmaken. Uiteindelijk zal je tijdens de "mokuso" aan "niets" denken. De "mokuso" wordt uitgevoerd als volgt: leerlingen staan op een rij, aangezicht naar de sensei. Op een teken van de sensei gaan ze in seiza zitten ( op de knie-en, bovenlichaam recht, handen op de bovenkant van de dijen). Er wordt geknield, eerst op de linkerknie, dan op de rechter. De leerling met de hoogste kyu graad zegt met luide stem: "Mokuso". Je sluit de ogen en beleeft de mokuso. Dezelfde leerling zegt na +/- 30 seconden tot een minuut: "Mokuso yame". Je opent de ogen.

Je brengt het volledige programma mee tem je kyu graad waarin je bezig bent.
De appendix is niet noodzakelijk, maar de Kata's en terminologie zijn handige hulpmiddelen.
   
 
kyu 6:
 
 
kyu 5:
 
 
kyu 4:
 
 
kyu 3:
 
 
kyu 2:
 
 
kyu 1:
 
 
dan 1:
 
     
  Bij elk examen worden fysieke proeven afgenomen. Deze zijn perfect haalbaar en zijn aangepast aan de desbetreffende graad. Ook de houding tijdens de training en het examen worden beoordeeld. Voor vragen kan je uiteraard steeds bij de sensei terecht.
Succes!
 

6 tot12 jaar: 160 euro per jaar,
vanaf 12 jaar: 160 euro per jaar
(verzekering, badges inclusief).

Eerste jaar: + 15 EURO aansluiting federatie.

Betaling lidgeld op rekening nr.: BE18 7512 0117 0865

Gratis proeflessen mogelijk!

Training
Geen training
Speciale datum
 
   
Klik op een datum voor meer informatie.    
Geen training tijdens de schoolvakanties.    
     
   
Overtuigd na de proeflessen? Download het Inschrijvingsformulier

Individueel

Jeugd (6 tot 12 jaar): vrijdag van 19 u. tot 20.30 u.
Volwassenen: dinsdag van 20 u. tot 21.30 u. en vrijdag van 20.30 u. tot 22 u.

Gratis proeflessen.
Dankzij individuele begeleiding is aansluiten het ganse jaar mogelijk.

Groepen

Voor:

 • Basis- en secundair onderwijs
 • Groepen
 • Bedrijven

Onze trainer geeft op professionele wijze opleidingen zelfverdediging. Deze opleidingen kunnen passen in activiteiten als team-building, groepsuitstappen, sportdagen, preventie, geweldbeheersing, attitude en zelfbewustzijn en intuitie zijn de kernthema's van deze opleidingen. Deze trainingen zijn voor iedereen haalbaar, eenvoudig en vooral leuk en ontspannend.

Referenties:

 • Huisartsenkring Limburg
 • Europese Ambtenaren- sportdag
 • Kinderdagverblijf Wigwam
 • Jongerenwerking Habbekrats Gent
 • Sportoase Leuven
 • Middelbare- en basisscholen (Don Bosco Haacht, Sint Pieterscollege Leuven, GBS-scholengroep, ...)
 • Meer referenties op aanvraag

Adres:
Basisschool Hertog Karel
Bornestraat 30
3012 Wilsele

Jan Christiaenssen: kiryokuryu@gmail.com / 0489 405 298
Betaling lidgeld op rekening nr.: BE18 7512 0117 0865

Adres:
Basisschool Hertog Karel
Bornestraat 30
3012 Wilsele

Kiryoku Ryu - Kenpo Jiu Jitsu - Wilsele